Svenska Massage Akademins Riksförbund är till för alla utbildade
diplomerade Massageterapeuter hos
Europeiska Massage Akademin som har den
finska klassiska massagen som arbetsmetod.

Oavsett hur stor din verksamhet är så är det viktigt att ha en bra försäkring för dig och dina klienter.

Medlemskapet är också ditt ansikte utåt för dina klienter d.v.s. dina kunder,
både privata och företag vet att du har en högkvalitativ yrkesutbildning.

Ett bra sätt är att använda SMARF:s logotype i din marknadsföring.
Hämta logotyp här.

I medlemskapet ingår:

– behandlingsskade- , ansvars- ,rättsskydds- och kundolycksfallförsäkring.