Det är viktigt för oss att våra medlemmar har rätt försäkringsskydd när de arbetar.
Vi har därför skapat ett försäkringsskydd för dig som är yrkesverksam massör.
Försäkringen omfattar din massageverksamhet och priset för försäkringen ingår i din årliga medlemsavgift till SMARF. För att hålla en så låg premienivå som möjligt med en bra försäkringsomfattning, har vi valt att endast lägga in en grundförsäkring i medlemskapet.
Detta försäkringsskydd är anpassat för dig som är egenföretagare men kan kompletteras mot en tilläggspremie om du har behov av ett mer omfattande skydd.
Exempel på tillfällen där skyddet behöver kompletteras är om du har anställda eller kombinerar din verksamhet som massör med någon annan verksamhet, till exempel andra behandlingsformer eller butiksförsäljning.